Výtvarné <


< Barevné dřevoryty

> Literární


Krvavý román >

Ukázky z díla Josefa Váchala


< Mystikové a visionáři (KOMPLETNÍ)


< Putování malého elfa (KOMPLETNÍ)


< Meditace o životě (Svět jednotlivců)


< Receptář barevného dřevorytu


< Mor v Korčule


< Neprachov


< Ďáblova zahrádka


< Hora proroků


< Josefa Váchala Orbis Pictus


< Vidění sedmera dnů a planet


< Mystika čichu


< Edgar Allan Poe v dřevorytu


< Vlastní ilustrace k Básnickým spisům O. Březiny


< Dokonalá magie budoucnosti


< Bellum


< Vykládací mystické karty


< Krvavý román


< Přepěkné čtenj o gasnowidném Wawřincowi


< Rudé periferie


< nejrozměrnější Váchalovy dřevoryty


< lept a akvatinta


< oleje; kresby + akvarely


< ukázky prací Váchalovy partnerky Anny Mackové

 

Milý příteli, žasnu! Váchal, mystický cyklus prvního řádu, zrozený z téhle doby - v přímé linii z Apokalypsy svatého Jana, přes Dürera, Blakea a další. A dokonalý výraz formy, lidový dřevoryt. Toto významné dílo je mi útěchou, dodává mi odvahu v těchto dnech, které jsem už považoval za ztracené. Pro mé vlastní vize je to vzpruha, dávající mi jako bleskem a s úžasem pocítit lidské společenství. Jsem Vám zvláště povděčen za výstižný překlad titulů. Co o Váchalovi víte? Jeho nespoutaná odvaha rozbít formy profánního mi imponuje! Je Váchal také básník a nejenom grafik, nebo obojí v jednom? Nic bych se tomu nedivil, William Blake jím byl přece rovněž!
Nesmírně mě okouzlují takové projevy mystiky, které v sobě nesou nepopiratelnou pečeť pravosti. Včerejší den byl vskutku významný v kladném smyslu: takové jsou nyní velmi důležité.

(z korespondence Alfreda Kubina, 1944)


Malíř na frontě: Soča a Italie 1917 - 18 >


Ďáblova zahrádka >


Dokonalá magie budoucnosti >


Nový kalendář tolerancý na rok 1923 >


Korespondence (výbor Zapáliv si cigáro Operas) >


Korespondence (výbor Kus žvance a hrst tabáku) >


Očarovaná Šumava >


Vademecum v erotiky soustech >


Ďáblova odstředivka >