O projektu

Tento atlas bude postupně čím dál podrobněji mapovat místa, které se nějakým způsobem vztahují k životu a dílu grafika, malíře a spisovatele Josefa Váchala. V žádném případě si neklade za cíl stát se uceleným zdrojem informací o umělcově životě - souvislejším aspektům a samotnému dílu je věnováno minimum prostoru, důraz je naopak kladen na momenty, události, cesty, potažmo zdroje inspirace v rozličných končinách na území Čech i v cizině; může posloužit i jako stručný průvodce při pátrání po Váchalových stopách. Jedná se tedy pouze o doplněk k dalším informačním zdrojům.
Celý projekt je součástí portálu www.vachal.cz. V rámci rozšiřování atlasu je zvažována také transformace, dopracování a připojení Interaktivního atlasu Malíř na frontě, jehož finalizace byla prozatím nad možnosti tvůrců stránek.

Mapový podklad

Platformou pro tento atlas je služba Google™Maps, ovládání je tedy shodné jako u základní mapy, typické pro moderní webovou mapovou aplikaci. V dohledné době lze předpokládat další zkvalitňování mapových podkladů. K jednotlivým bodům jsou sestaveny popisy, které zobrazíte kliknutím na daný bod. Pokud jsou k popisům připojeny fotografie, v rámci možností je můžete kliknutím zvětšit do plné velikosti. K ovládání doporučujeme myš s kolečkem (pro pohodlnou změnu měřítka - přibližování a oddalování mapy).

Legenda

Vyznačení míst na mapě je chronologicky děleno do pěti kategorií. Klíčem bylo rozdělení života do pěti etap též s ohledem na zamýšlený důraz na některá období v rámci atlasu:


První období života - narození, dětství, dospívání, učení a práce v knihařských dílnách v Praze a Bělé pod Bezdězem, návštěva malířských škol (1884 - 1906).


Osamostatnění, období raných známostí a rané tvorby, život po boku ženy Máši do odchodu na vojnu (1906 - 1916).


Zážitky z vojny (1916 - 1918).


Život a tvorba v meziválečném období až do odchodu z Prahy (1918 - 1940).


Závěr života ve Studeňanech (1940 - 1969).

Zároveň byla místa rozlišena subjektivně dle důležitosti:


Místa, která hrála nejzásadnější roli v životě a tvorbě Josefa Váchala (bydliště, ateliéry, místa delších pobytů apod.)


Ostatní místa (místa pobytů, cíle výletů apod.).

Na mapě dále naleznete linie (jsou opatřeny popisy stejným způsobem jako body) přibližně vyznačující trasy některých zajímavých Váchalových cest. U jiných cest jsou s ohledem na jejich charakter, potřebnou přehlednost, event. podrobnost popisu v pramenech, vyznačeny pouze zastávky či cíle.

Současný stav

Vzhledem k zamýšlenému informačnímu rozsahu tohoto projektu (v řádech stovek lokalit) se prozatím jedná skutečně pouze o počáteční fázi. Nejdříve budou doplňovány zejména základní momenty Váchalova života částečně nad rámec chronologického popisu života a díla na stránkách vachal.cz. Následovně bude obohacován dle jiných dostupných literárních pramenů a svědectví. Doplnění ještě detailnějších informací na základě studia korespondence, deníků apod. se předpokládá v dlouhodobějším časovém horizontu. Prostor pro oznámení drobnějších aktualizací atlasu a také pro vaše dotazy, reakce a připomínky je v tomto fóru.
V tuto chvíli je zatím vyznačeno kolem 70 bodů a linií vztahujících se výhradně k prvním etapám mistrova života (do konce roku 1908 - tedy doba, kdy ještě nezačal naplno tvořit svá známá výtvarná díla). Pro další podrobnosti z tohoto období odkazujeme zejména na Váchal, Josef: Paměti Josefa Váchala, dřevorytce. 332 s. Praha: Prostor 1995. ISBN 80-85190-36-2 a také Bajerová, Marie: O Josefu Váchalovi. 188 s. Praha: Praž. imaginace 1991. ISBN 80-7110-017-X (též viz literatura na stránkách vachal.cz). V brzké době bude následovat doba do začátku první světové války.